fbpx
2024-05
2024-4
2024-3
2024-2
2024-1

EMISE

Měření emisí u vozidel je spjato samozřejmě také s technickou kontrolou vozidla - STK, která se zpravidla provádí jednou za dva roky. Pokud však vlastníte nový vůz, můžete se na první kontrolu technického stavu vozidla a měření emisí dostavit až za čtyři roky. Poté se samozřejmě interval zkracuje na roky dva. Toto platí u klasických vozidel, které jsou poháněny benzínem nebo naftou.

Stanice měření emisí už od 1. ledna 2015 nelepí zelenou známku na registrační značku, ale pouze do protokolu o měření emisí. S ním pak teprve jede auto na technickou kontrolu, kde dostane známou červenou známku na zadní registrační značku. Bez schválených emisí auto nemůže dostat technickou, takže červená známka automaticky znamená i odpovídající emise. Lepení známky zůstává, jenom se dává do protokolu z emisí.

Od 1.4. 2 stání měření emisí.

Budete potřebovat tyto doklady:
  • technický průkaz vozidla

 

znamka emise

 

STK, stanice technické kontoly

Výkon části státního odborného dozoru nad technickým stavem vozidel provozovaných na pozemních komunikacích v ČR. Námi provozovaná STK je pověřena k výkonu této činnosti orgány státní správy.

Změny od 1. ledna 2016 má STK povinnost vést obrazový záznam provedených prohlídek což vyplývá z novely zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o jeden z nástrojů jak zabránit podvodům s technickými kontrolami. Poviností STK je vyfotografování výrobního štítku, tachometru, VIN a pohledy zpřední a zadní části vozu. Takto pořízená dokumentace se musí nahrát do Centrálního informačního systému STK, a získané podklady archivovat pět let.

Budete potřebovat tyto doklady:
  • technický průkaz vozidla
  • osvědčení o registraci
  • protokol o měření emisí

 

znamka stk